X338
1250
METHYLTRICHLORSILAN
3 (8), II, (D/E)

Data for UN 1250, METHYLTRICHLORSILAN

UN-nummer 1250
Navn METHYLTRICHLORSILAN
Comment
Klasse 3
Klassificering FC
Emballagegruppe II
Faresedler 3+8+2.3
Farenummer X338
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (D/E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P010
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP19
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T10
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP2 TP7
Tankkode for ADR-tank L4BH
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank FL
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S2 S20