336
1230
METHANOL
3 (6.1), II, (D/E)

Data for UN 1230, METHANOL

UN-nummer 1230
Navn METHANOL
Comment
Klasse 3
Klassificering FT1
Emballagegruppe II
Faresedler 3+6.1
Farenummer 336
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (D/E)
Særlige bestemmelser 279
Begrænsede mængder 1 L
Undtagne mængder E2
Emballeringsforskrifter P001 IBC02
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP19
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T7
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP2
Tankkode for ADR-tank L4BH
Særlige bestemmelser for ADR-tank TU15
Køretøj til transport i tank FL
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV13 CV28
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S2 S19