36
1228
THIOLER (MERCAPTANER), FLYDENDE, BRANDFARLIGE, GIFTIGE, N.O.S. eller THIOLER (MERCAPTANER), BLANDING, FLYDENDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, N.O.S.
3 (6.1), III, (D/E)

Data for UN 1228, THIOLER (MERCAPTANER), FLYDENDE, BRANDFARLIGE, GIFTIGE, N.O.S. eller THIOLER (MERCAPTANER), BLANDING, FLYDENDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, N.O.S.

UN-nummer 1228
Navn THIOLER (MERCAPTANER), FLYDENDE, BRANDFARLIGE, GIFTIGE, N.O.S. eller THIOLER (MERCAPTANER), BLANDING, FLYDENDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, N.O.S.
Comment
Klasse 3
Klassificering FT1
Emballagegruppe III
Faresedler 3+6.1
Farenummer 36
Transportkategori 3
Tunnelrestriktionskode (D/E)
Særlige bestemmelser 274
Begrænsede mængder 5 L
Undtagne mængder E1
Emballeringsforskrifter P001 IBC03 R001
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP19
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T7
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP1 TP28
Tankkode for ADR-tank L4BH
Særlige bestemmelser for ADR-tank TU15
Køretøj til transport i tank FL
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V12
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV13 CV28
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S2