1222
ISOPROPYLNITRAT
3, II, (E)

Data for UN 1222, ISOPROPYLNITRAT

UN-nummer 1222
Navn ISOPROPYLNITRAT
Comment
Klasse 3
Klassificering F1
Emballagegruppe II
Faresedler 3+9a
Farenummer
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 1 L
Undtagne mængder E2
Emballeringsforskrifter P001 IBC02 R001
Særlige emballeringsbestemmelser B7
Bestemmelser om sammenpakning MP19
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S2 S20