338
1221
ISOPROPYLAMIN
3 (8), I, (C/E)

Data for UN 1221, ISOPROPYLAMIN

UN-nummer 1221
Navn ISOPROPYLAMIN
Comment
Klasse 3
Klassificering FC
Emballagegruppe I
Faresedler 3+8
Farenummer 338
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (C/E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P001
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP7 MP17
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T11
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP2
Tankkode for ADR-tank L10CH
Særlige bestemmelser for ADR-tank TU14 TE21
Køretøj til transport i tank FL
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S2 S20