1210
TRYKFARVE, brandfarlig eller TRYKFARVERELATEREDE PRODUKTER (herunder trykfarvefortynder og -opløsningsmidler) (med flammepunkt lavere end 23°C og viskøse i overensstemmelse med 2.2.3.1.4) (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa)
3, III, (E)

Data for UN 1210, TRYKFARVE, brandfarlig eller TRYKFARVERELATEREDE PRODUKTER (herunder trykfarvefortynder og -opløsningsmidler) (med flammepunkt lavere end 23°C og viskøse i overensstemmelse med 2.2.3.1.4) (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa)

UN-nummer 1210
Navn TRYKFARVE, brandfarlig eller TRYKFARVERELATEREDE PRODUKTER (herunder trykfarvefortynder og -opløsningsmidler) (med flammepunkt lavere end 23°C og viskøse i overensstemmelse med 2.2.3.1.4) (damptryk ved 50°C på højst 110 kPa)
Comment
Klasse 3
Klassificering F1
Emballagegruppe III
Faresedler 3
Farenummer
Transportkategori 3
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser 163 367
Begrænsede mængder 5 L
Undtagne mængder E1
Emballeringsforskrifter P001 IBC02 R001
Særlige emballeringsbestemmelser PP1 BB4
Bestemmelser om sammenpakning MP19
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S2