30
1210
TRYKFARVE, brandfarlig eller TRYKFARVERELATEREDE PRODUKTER (herunder trykfarvefortynder og -opløsningsmidler)
3, III, (D/E)

Data for UN 1210, TRYKFARVE, brandfarlig eller TRYKFARVERELATEREDE PRODUKTER (herunder trykfarvefortynder og -opløsningsmidler)

UN-nummer 1210
Navn TRYKFARVE, brandfarlig eller TRYKFARVERELATEREDE PRODUKTER (herunder trykfarvefortynder og -opløsningsmidler)
Comment
Klasse 3
Klassificering F1
Emballagegruppe III
Faresedler 3
Farenummer 30
Transportkategori 3
Tunnelrestriktionskode (D/E)
Særlige bestemmelser 163 367
Begrænsede mængder 5 L
Undtagne mængder E1
Emballeringsforskrifter P001 IBC03 LP01 R001
Særlige emballeringsbestemmelser PP1
Bestemmelser om sammenpakning MP19
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T2
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP1
Tankkode for ADR-tank LGBF
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank FL
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V12
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S2