33
1210
TRYKFARVE, brandfarlig eller TRYKFARVERELATEREDE STOFFER (herunder trykfarvefortynder og -opløsningsmidler)
3, I, (D/E)

Data for UN 1210, TRYKFARVE, brandfarlig eller TRYKFARVERELATEREDE STOFFER (herunder trykfarvefortynder og -opløsningsmidler)

UN-nummer 1210
Navn TRYKFARVE, brandfarlig eller TRYKFARVERELATEREDE STOFFER (herunder trykfarvefortynder og -opløsningsmidler)
Comment
Klasse 3
Klassificering F1
Emballagegruppe I
Faresedler 3
Farenummer 33
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (D/E)
Særlige bestemmelser 163 367 364
Begrænsede mængder 500 ml
Undtagne mængder E3
Emballeringsforskrifter P001
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP7 MP17
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T11
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP1 TP8
Tankkode for ADR-tank L4BN
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank FL
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S2 S20