1204
NITROGLYCERIN, OPLØSNING I ALKOHOL med højst 1% nitroglycerin
3, II, (B)

Data for UN 1204, NITROGLYCERIN, OPLØSNING I ALKOHOL med højst 1% nitroglycerin

UN-nummer 1204
Navn NITROGLYCERIN, OPLØSNING I ALKOHOL med højst 1% nitroglycerin
Comment
Klasse 3
Klassificering D
Emballagegruppe II
Faresedler 3
Farenummer
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (B)
Særlige bestemmelser 601
Begrænsede mængder 1 L
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P001 IBC02
Særlige emballeringsbestemmelser PP5
Bestemmelser om sammenpakning MP2
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S2 S14