30
1202
DIESELOLIE eller GASOLIE eller FYRINGSOLIE, LET (med flammepunkt på højst 60 °C)
3, III, (D/E)

Data for UN 1202, DIESELOLIE eller GASOLIE eller FYRINGSOLIE, LET (med flammepunkt på højst 60 °C)

UN-nummer 1202
Navn DIESELOLIE eller GASOLIE eller FYRINGSOLIE, LET (med flammepunkt på højst 60 °C)
Comment
Klasse 3
Klassificering F1
Emballagegruppe III
Faresedler 3
Farenummer 30
Transportkategori 3
Tunnelrestriktionskode (D/E)
Særlige bestemmelser 640K 664
Begrænsede mængder 5 L
Undtagne mængder E1
Emballeringsforskrifter P001 IBC03 LP01 R001
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP19
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T2
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP1
Tankkode for ADR-tank LGBF
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank FL
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V12
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S2