63
1199
FURFURALER
6.1 (3), II, (D/E)

Data for UN 1199, FURFURALER

UN-nummer 1199
Navn FURFURALER
Comment
Klasse 6.1
Klassificering TF1
Emballagegruppe II
Faresedler 6.1+3+9
Farenummer 63
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (D/E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 100 ml
Undtagne mængder E4
Emballeringsforskrifter P001 IBC02
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP15
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T7
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP2
Tankkode for ADR-tank L4BH
Særlige bestemmelser for ADR-tank TU15 TE19
Køretøj til transport i tank FL
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV13 CV28
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S2 S9 S19