X338
1196
ETHYLTRICHLORSILAN
3 (8), II, (D/E)

Data for UN 1196, ETHYLTRICHLORSILAN

UN-nummer 1196
Navn ETHYLTRICHLORSILAN
Comment
Klasse 3
Klassificering FC
Emballagegruppe II
Faresedler 3+8
Farenummer X338
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (D/E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P010
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP19
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T10
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP2 TP7
Tankkode for ADR-tank L4BH
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank FL
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S2 S20