33
1170
ETHANOL (ETHYLALKOHOL) eller ETHANOLOPLØSNING (ETHYLALKOHOLOPLØSNING)
3, II, (D/E)

Data for UN 1170, ETHANOL (ETHYLALKOHOL) eller ETHANOLOPLØSNING (ETHYLALKOHOLOPLØSNING)

UN-nummer 1170
Navn ETHANOL (ETHYLALKOHOL) eller ETHANOLOPLØSNING (ETHYLALKOHOLOPLØSNING)
Comment
Klasse 3
Klassificering F1
Emballagegruppe II
Faresedler 3
Farenummer 33
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (D/E)
Særlige bestemmelser 144 601
Begrænsede mængder 1 L
Undtagne mængder E2
Emballeringsforskrifter P001 IBC02 R001
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP19
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T4
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP1
Tankkode for ADR-tank LGBF
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank FL
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S2 S20