33
1164
DIMETHYLSULFID
3, II, (D/E)

Data for UN 1164, DIMETHYLSULFID

UN-nummer 1164
Navn DIMETHYLSULFID
Comment
Klasse 3
Klassificering F1
Emballagegruppe II
Faresedler 3
Farenummer 33
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (D/E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 1 L
Undtagne mængder E2
Emballeringsforskrifter P001 IBC02
Særlige emballeringsbestemmelser B8
Bestemmelser om sammenpakning MP19
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T7
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP2
Tankkode for ADR-tank L1,5BN
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank FL
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV11
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S2 S20