663
1163
DIMETHYLHYDRAZIN, ASYMMETRISK
6.1 (3 + 8), I, (C/D)

Data for UN 1163, DIMETHYLHYDRAZIN, ASYMMETRISK

UN-nummer 1163
Navn DIMETHYLHYDRAZIN, ASYMMETRISK
Comment
Klasse 6.1
Klassificering TFC
Emballagegruppe I
Faresedler 6.1+3+8
Farenummer 663
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (C/D)
Særlige bestemmelser 354
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P602
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP8 MP17
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T20
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP2
Tankkode for ADR-tank L10CH
Særlige bestemmelser for ADR-tank TU14 TU15 TE19 TE21
Køretøj til transport i tank FL
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV13 CV28
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S2 S9 S14