336
1131
CARBONDISULFID
3 (6.1), I, (C/E)

Data for UN 1131, CARBONDISULFID

UN-nummer 1131
Navn CARBONDISULFID
Comment
Klasse 3
Klassificering FT1
Emballagegruppe I
Faresedler 3+6.1
Farenummer 336
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (C/E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P001
Særlige emballeringsbestemmelser PP31
Bestemmelser om sammenpakning MP7 MP17
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T14
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP2 TP7
Tankkode for ADR-tank L10CH
Særlige bestemmelser for ADR-tank TU2 TU14 TU15 TE21
Køretøj til transport i tank FL
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV13 CV28
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S2 S22