336
1093
ACRYLONITRIL, STABILISERET
3 (6.1), I, (C/E)

Data for UN 1093, ACRYLONITRIL, STABILISERET

UN-nummer 1093
Navn ACRYLONITRIL, STABILISERET
Comment
Klasse 3
Klassificering FT1
Emballagegruppe I
Faresedler 3+6.1
Farenummer 336
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (C/E)
Særlige bestemmelser 386 676
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P001
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP7 MP17
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T14
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP2
Tankkode for ADR-tank L10CH
Særlige bestemmelser for ADR-tank TU14 TU15 TE21
Køretøj til transport i tank FL
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V8
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV13 CV28
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S2 S4 S22