239
1081
TETRAFLUORETHYLEN, STABILISERET
2.1, (B/D)

Data for UN 1081, TETRAFLUORETHYLEN, STABILISERET

UN-nummer 1081
Navn TETRAFLUORETHYLEN, STABILISERET
Comment
Klasse 2
Klassificering 2F
Emballagegruppe
Faresedler 2.1
Farenummer 239
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (B/D)
Særlige bestemmelser 386 662 676
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P200
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP9
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere (M)
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank PxBN(M)
Særlige bestemmelser for ADR-tank TU40 TA4 TT9
Køretøj til transport i tank FL
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V8
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV9 CV10 CV36
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S2 S4 S20