25
1070
DINITROGENOXID
2.2 (5.1), (C/E)

Data for UN 1070, DINITROGENOXID

UN-nummer 1070
Navn DINITROGENOXID
Comment
Klasse 2
Klassificering 2O
Emballagegruppe
Faresedler 2.2+5.1
Farenummer 25
Transportkategori 3
Tunnelrestriktionskode (C/E)
Særlige bestemmelser 584 662 640C
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P200
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP9
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere (M)
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank PxBN(M)
Særlige bestemmelser for ADR-tank TA4 TT9
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV9 CV10 CV36
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse