265
1067
DINITROGENTETRAOXID (NITROGENDIOXID)
2.3 (5.1 + 8), (C/D)

Data for UN 1067, DINITROGENTETRAOXID (NITROGENDIOXID)

UN-nummer 1067
Navn DINITROGENTETRAOXID (NITROGENDIOXID)
Comment
Klasse 2
Klassificering 2TOC
Emballagegruppe
Faresedler 2.3+5.1+8
Farenummer 265
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (C/D)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P200
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP9
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T50
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP21
Tankkode for ADR-tank PxBH(M)
Særlige bestemmelser for ADR-tank TU17 TA4 TT9
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV9 CV10 CV36
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S14