1057
LIGHTERE eller REFILLER TIL LIGHTERE, der indeholder brandfarlig gas
2.1, (D)

Data for UN 1057, LIGHTERE eller REFILLER TIL LIGHTERE, der indeholder brandfarlig gas

UN-nummer 1057
Navn LIGHTERE eller REFILLER TIL LIGHTERE, der indeholder brandfarlig gas
Comment
Klasse 2
Klassificering 6F
Emballagegruppe
Faresedler 2.1
Farenummer
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (D)
Særlige bestemmelser 201 654 658
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P002
Særlige emballeringsbestemmelser PP84 RR5
Bestemmelser om sammenpakning MP9
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV9
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S2