263
1053
HYDROGENSULFID
2.3 (2.1), (B/D)

Data for UN 1053, HYDROGENSULFID

UN-nummer 1053
Navn HYDROGENSULFID
Comment
Klasse 2
Klassificering 2TF
Emballagegruppe
Faresedler 2.3+2.1+4.2
Farenummer 263
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (B/D)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P200
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP9
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere (M)
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank PxDH(M)
Særlige bestemmelser for ADR-tank TA4 TT9 TT10
Køretøj til transport i tank FL
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV9 CV10 CV36 CV15
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S2 S14