886
1052
HYDROGENFLUORID, VANDFRI
8 (6.1), I, (C/D)

Data for UN 1052, HYDROGENFLUORID, VANDFRI

UN-nummer 1052
Navn HYDROGENFLUORID, VANDFRI
Comment
Klasse 8
Klassificering CT1
Emballagegruppe I
Faresedler 8+6.1
Farenummer 886
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (C/D)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P200
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP2
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T10
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP2
Tankkode for ADR-tank L21DH(+)
Særlige bestemmelser for ADR-tank TU14 TU34 TC1 TE21 TA4 TT9 TM3
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV13 CV28 CV34
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S14