1051
HYDROGENCYANID, STABILISERET der indeholder mindre end 3% vand
6.1 (3), I, (D)
ADR afsnit 1.1.3.6 gælder ikke for dette stof!

Data for UN 1051, HYDROGENCYANID, STABILISERET der indeholder mindre end 3% vand

UN-nummer 1051
Navn HYDROGENCYANID, STABILISERET der indeholder mindre end 3% vand
Comment
Klasse 6.1
Klassificering TF1
Emballagegruppe I
Faresedler 6.1+3
Farenummer
Transportkategori 0
Tunnelrestriktionskode (D)
Særlige bestemmelser 386 603 676
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P200
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP2
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V8
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV13 CV28
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S2 S4 S9 S10 S14