1044
ILDSLUKKERE med komprimeret eller fordråbet gas
2.2, (E)

Data for UN 1044, ILDSLUKKERE med komprimeret eller fordråbet gas

UN-nummer 1044
Navn ILDSLUKKERE med komprimeret eller fordråbet gas
Comment
Klasse 2
Klassificering 6A
Emballagegruppe
Faresedler 2.2
Farenummer
Transportkategori 3
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser 225 594
Begrænsede mængder 120 ml
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P003
Særlige emballeringsbestemmelser PP91
Bestemmelser om sammenpakning MP9
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV9
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse