1043
GØDNINGSSTOF, AMMONIAKHOLDIG OPLØSNING med fri ammoniak
2.2, (E)
ADR afsnit 1.1.3.6 gælder ikke for dette stof!

Data for UN 1043, GØDNINGSSTOF, AMMONIAKHOLDIG OPLØSNING med fri ammoniak

UN-nummer 1043
Navn GØDNINGSSTOF, AMMONIAKHOLDIG OPLØSNING med fri ammoniak
Comment
Klasse 2
Klassificering 4A
Emballagegruppe
Faresedler 2.2
Farenummer
Transportkategori 0
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser 642
Begrænsede mængder
Undtagne mængder
Emballeringsforskrifter
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse