263
1040
ETHYLENOXID MED NITROGEN op til et samlet tryk på 1 MPa (10 bar) ved 50°C
2.3 (2.1), (B/D)

Data for UN 1040, ETHYLENOXID MED NITROGEN op til et samlet tryk på 1 MPa (10 bar) ved 50°C

UN-nummer 1040
Navn ETHYLENOXID MED NITROGEN op til et samlet tryk på 1 MPa (10 bar) ved 50°C
Comment
Klasse 2
Klassificering 2TF
Emballagegruppe
Faresedler 2.3+2.1
Farenummer 263
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (B/D)
Særlige bestemmelser 342
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P200
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP9
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T50 (M)
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP20
Tankkode for ADR-tank PxBH(M)
Særlige bestemmelser for ADR-tank TA4 TT9
Køretøj til transport i tank FL
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV9 CV10 CV36
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S2 S14