263
1016
CARBONMONOXID, KOMPRIMERET
2.3 (2.1), (B/D)

Data for UN 1016, CARBONMONOXID, KOMPRIMERET

UN-nummer 1016
Navn CARBONMONOXID, KOMPRIMERET
Comment
Klasse 2
Klassificering 1TF
Emballagegruppe
Faresedler 2.3+2.1
Farenummer 263
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (B/D)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P200
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP9
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere (M)
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank CxBH(M)
Særlige bestemmelser for ADR-tank TA4 TT9
Køretøj til transport i tank FL
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV9 CV10 CV36 CV11
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S2 S14