268
1008
BORTRIFLUORID
2.3 (8), (C/D)

Data for UN 1008, BORTRIFLUORID

UN-nummer 1008
Navn BORTRIFLUORID
Comment
Klasse 2
Klassificering 2TC
Emballagegruppe
Faresedler 2.3+8
Farenummer 268
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (C/D)
Særlige bestemmelser 373
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P200
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP9
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere (M)
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank PxBH(M)
Særlige bestemmelser for ADR-tank TA4 TT9 TT10
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV9 CV10 CV36
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S14