225
1003
LUFT, KØLET, FLYDENDE
2.2 (5.1), (C/E)

Data for UN 1003, LUFT, KØLET, FLYDENDE

UN-nummer 1003
Navn LUFT, KØLET, FLYDENDE
Comment
Klasse 2
Klassificering 3O
Emballagegruppe
Faresedler 2.2+5.1
Farenummer 225
Transportkategori 3
Tunnelrestriktionskode (C/E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P203
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP9
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T75
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP5 TP22
Tankkode for ADR-tank RxBN
Særlige bestemmelser for ADR-tank TU7 TU19 TA4 TT9
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V5
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV9 CV11 CV36
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S20