20
1002
LUFT, KOMPRIMERET
2.2, (E)

Data for UN 1002, LUFT, KOMPRIMERET

UN-nummer 1002
Navn LUFT, KOMPRIMERET
Comment
Klasse 2
Klassificering 1A
Emballagegruppe
Faresedler 2.2
Farenummer 20
Transportkategori 3
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser 392 397 655 662
Begrænsede mængder 120 ml
Undtagne mængder E1
Emballeringsforskrifter P200
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP9
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere (M)
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank CxBN(M)
Særlige bestemmelser for ADR-tank TA4 TT9
Køretøj til transport i tank AT
Særlige bestemmelser for transport: Kolli
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV9 CV10
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse