0508
1-HYDROXYBENZOTRIAZOL, VANDFRIT, tør eller fugtet med under 20 vægt% vand
1.3C, (C5000D)
Nettovægt i kg af det eksplosive stof

Data for UN 0508, 1-HYDROXYBENZOTRIAZOL, VANDFRIT, tør eller fugtet med under 20 vægt% vand

UN-nummer 0508
Navn 1-HYDROXYBENZOTRIAZOL, VANDFRIT, tør eller fugtet med under 20 vægt% vand
Comment
Klasse 1
Klassificering 1.3C
Emballagegruppe
Faresedler 1
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (C5000D)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P114(b)
Særlige emballeringsbestemmelser PP48 PP50
Bestemmelser om sammenpakning MP20 MP23
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V2 V3
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV2 CV3
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S1