0499
DRIVMIDDEL, FAST
1.3C, (C5000D)
Nettovægt i kg af det eksplosive stof

Data for UN 0499, DRIVMIDDEL, FAST

UN-nummer 0499
Navn DRIVMIDDEL, FAST
Comment
Klasse 1
Klassificering 1.3C
Emballagegruppe
Faresedler 1
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (C5000D)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P114(b)
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP20
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V2
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV2 CV3 CV11
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S1