0489
DINITROGLYCOLURIL (DINGU)
1.1D, (B1000C)
Nettovægt i kg af det eksplosive stof

Data for UN 0489, DINITROGLYCOLURIL (DINGU)

UN-nummer 0489
Navn DINITROGLYCOLURIL (DINGU)
Comment
Klasse 1
Klassificering 1.1D
Emballagegruppe
Faresedler 1+9
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (B1000C)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P112(b) P112(c)
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP20 MP4
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V2 V3
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV2 CV3
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S1