0486
GENSTANDE, EKSPLOSIVE, EKSTREMT UFØLSOMME (GENSTANDE, EEI)
1.6N, (E)
Nettovægt i kg af det eksplosive stof

Data for UN 0486, GENSTANDE, EKSPLOSIVE, EKSTREMT UFØLSOMME (GENSTANDE, EEI)

UN-nummer 0486
Navn GENSTANDE, EKSPLOSIVE, EKSTREMT UFØLSOMME (GENSTANDE, EEI)
Comment
Klasse 1
Klassificering 1.6N
Emballagegruppe
Faresedler 1.6
Farenummer
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P101
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP23
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V2
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV2 CV3
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S1