0462
GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N.O.S.
1.1C, (B1000C)
Nettovægt i kg af det eksplosive stof

Data for UN 0462, GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N.O.S.

UN-nummer 0462
Navn GENSTANDE, EKSPLOSIVE, N.O.S.
Comment
Klasse 1
Klassificering 1.1C
Emballagegruppe
Faresedler 1
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (B1000C)
Særlige bestemmelser 178 274
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P101
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP2
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V2
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV2 CV3
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S1