0448
5-MERCAPTOTETRAZOL-1- EDDIKESYRE
1.4C, (E)
Nettovægt i kg af det eksplosive stof

Data for UN 0448, 5-MERCAPTOTETRAZOL-1- EDDIKESYRE

UN-nummer 0448
Navn 5-MERCAPTOTETRAZOL-1- EDDIKESYRE
Comment
Klasse 1
Klassificering 1.4C
Emballagegruppe
Faresedler 1.4
Farenummer
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P114(b)
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP20
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V2
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV2 CV3
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S1