0444
LADNINGER, EKSPLOSIVE, TIL INDUSTRIEL BRUG, uden detonator
1.4D, (E)
Nettovægt i kg af det eksplosive stof

Data for UN 0444, LADNINGER, EKSPLOSIVE, TIL INDUSTRIEL BRUG, uden detonator

UN-nummer 0444
Navn LADNINGER, EKSPLOSIVE, TIL INDUSTRIEL BRUG, uden detonator
Comment
Klasse 1
Klassificering 1.4D
Emballagegruppe
Faresedler 1.4
Farenummer
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P137
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP21
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V2
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV2 CV3 CV14
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S1