0434
PROJEKTILER med sprængladning eller udkasterladning
1.2G, (B1000C)
Nettovægt i kg af det eksplosive stof

Data for UN 0434, PROJEKTILER med sprængladning eller udkasterladning

UN-nummer 0434
Navn PROJEKTILER med sprængladning eller udkasterladning
Comment
Klasse 1
Klassificering 1.2G
Emballagegruppe
Faresedler 1+7c
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (B1000C)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P130 LP101
Særlige emballeringsbestemmelser PP67 L1
Bestemmelser om sammenpakning MP23
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V2
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV2 CV3
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S1