0415
DRIVLADNINGER
1.2C, (B1000C)
Nettovægt i kg af det eksplosive stof

Data for UN 0415, DRIVLADNINGER

UN-nummer 0415
Navn DRIVLADNINGER
Comment
Klasse 1
Klassificering 1.2C
Emballagegruppe
Faresedler 1+1.6
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (B1000C)
Særlige bestemmelser 601
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P143
Særlige emballeringsbestemmelser PP76
Bestemmelser om sammenpakning MP22
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V2
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV2 CV3
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S1