0396
RAKETMOTORER MED FLYDENDE BRÆNDSTOF
1.3J, (C)
Nettovægt i kg af det eksplosive stof

Data for UN 0396, RAKETMOTORER MED FLYDENDE BRÆNDSTOF

UN-nummer 0396
Navn RAKETMOTORER MED FLYDENDE BRÆNDSTOF
Comment
Klasse 1
Klassificering 1.3J
Emballagegruppe
Faresedler 1
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (C)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P101
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP23
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V2
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV2 CV3
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S1