0391
CYCLOTRIMETHYLENTRINITRAMI N (CYCLONIT; HEXOGEN; RDX) OG CYCLOTETRAMETHYLENTETRANI TRAMIN (HMX; OKTOGEN), BLANDING, FUGTET med mindst 15 vægt-% vand, eller DESENSIBILISERET med mindst 10 vægt-% flegmatiseringsmiddel
1.1D, (B1000C)
Nettovægt i kg af det eksplosive stof

Data for UN 0391, CYCLOTRIMETHYLENTRINITRAMI N (CYCLONIT; HEXOGEN; RDX) OG CYCLOTETRAMETHYLENTETRANI TRAMIN (HMX; OKTOGEN), BLANDING, FUGTET med mindst 15 vægt-% vand, eller DESENSIBILISERET med mindst 10 vægt-% flegmatiseringsmiddel

UN-nummer 0391
Navn CYCLOTRIMETHYLENTRINITRAMI N (CYCLONIT; HEXOGEN; RDX) OG CYCLOTETRAMETHYLENTETRANI TRAMIN (HMX; OKTOGEN), BLANDING, FUGTET med mindst 15 vægt-% vand, eller DESENSIBILISERET med mindst 10 vægt-% flegmatiseringsmiddel
Comment
Klasse 1
Klassificering 1.1D
Emballagegruppe
Faresedler 1
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (B1000C)
Særlige bestemmelser 266
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P112(a) P112(b)
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP20 MP14
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V2 V3
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV2 CV3
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S1