0360
TÆNDANORDNINGER, IKKE- ELEKTRISKE, til sprængningsformål
1.1B, (B1000C)
Nettovægt i kg af det eksplosive stof

Data for UN 0360, TÆNDANORDNINGER, IKKE- ELEKTRISKE, til sprængningsformål

UN-nummer 0360
Navn TÆNDANORDNINGER, IKKE- ELEKTRISKE, til sprængningsformål
Comment
Klasse 1
Klassificering 1.1B
Emballagegruppe
Faresedler 1+8
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (B1000C)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P131
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP23
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V2
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV2 CV3
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S1