0358
EKSPLOSIVSTOFFER, N.O.S.
1.2L, (B)
ADR afsnit 1.1.3.6 gælder ikke for dette stof!

Data for UN 0358, EKSPLOSIVSTOFFER, N.O.S.

UN-nummer 0358
Navn EKSPLOSIVSTOFFER, N.O.S.
Comment
Klasse 1
Klassificering 1.2L
Emballagegruppe
Faresedler 1
Farenummer
Transportkategori 0
Tunnelrestriktionskode (B)
Særlige bestemmelser 178 274
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P101
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP1
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V2
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV2 CV3 CV4
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S1