0342
NITROCELLULOSE, FUGTET med mindst 25 vægt-% alkohol
1.3C, (C5000D)
Nettovægt i kg af det eksplosive stof

Data for UN 0342, NITROCELLULOSE, FUGTET med mindst 25 vægt-% alkohol

UN-nummer 0342
Navn NITROCELLULOSE, FUGTET med mindst 25 vægt-% alkohol
Comment
Klasse 1
Klassificering 1.3C
Emballagegruppe
Faresedler 1
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (C5000D)
Særlige bestemmelser 105 393
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P114(a)
Særlige emballeringsbestemmelser PP43
Bestemmelser om sammenpakning MP20
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V2
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV2 CV3
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S1