1.5D
0332
SPRÆNGSTOF, TYPE E (SPRÆNGMIDDEL, TYPE E)
1.5D, (B1000C)
Nettovægt i kg af det eksplosive stof

Data for UN 0332, SPRÆNGSTOF, TYPE E (SPRÆNGMIDDEL, TYPE E)

UN-nummer 0332
Navn SPRÆNGSTOF, TYPE E (SPRÆNGMIDDEL, TYPE E)
Comment
Klasse 1
Klassificering 1.5D
Emballagegruppe
Faresedler 1.5
Farenummer 1.5D
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (B1000C)
Særlige bestemmelser 617
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P116 IBC100
Særlige emballeringsbestemmelser PP61 PP62
Bestemmelser om sammenpakning MP20
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T1
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP1 TP17 TP32
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank EX/III
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V2 V12
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV2 CV3 CV12
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S1