1.5D
0331
SPRÆNGSTOF, TYPE B (SPRÆNGMIDDEL, TYPE B)
1.5D, (B1000C)
Nettovægt i kg af det eksplosive stof

Data for UN 0331, SPRÆNGSTOF, TYPE B (SPRÆNGMIDDEL, TYPE B)

UN-nummer 0331
Navn SPRÆNGSTOF, TYPE B (SPRÆNGMIDDEL, TYPE B)
Comment
Klasse 1
Klassificering 1.5D
Emballagegruppe
Faresedler 1.5
Farenummer 1.5D
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (B1000C)
Særlige bestemmelser 617
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P116 IBC100
Særlige emballeringsbestemmelser PP61 PP62 PP64
Bestemmelser om sammenpakning MP20
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere T1
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere TP1 TP17 TP32
Tankkode for ADR-tank S2,65AN(+)
Særlige bestemmelser for ADR-tank TU3 TU12 TU41 TC8 TA1 TA5
Køretøj til transport i tank EX/III
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V2 V12
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV2 CV3
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S1