0322
RAKETMOTORER MED HYPERGOLSKE VÆSKER, med eller uden udkasterladning
1.2L, (B)
ADR afsnit 1.1.3.6 gælder ikke for dette stof!

Data for UN 0322, RAKETMOTORER MED HYPERGOLSKE VÆSKER, med eller uden udkasterladning

UN-nummer 0322
Navn RAKETMOTORER MED HYPERGOLSKE VÆSKER, med eller uden udkasterladning
Comment
Klasse 1
Klassificering 1.2L
Emballagegruppe
Faresedler 1
Farenummer
Transportkategori 0
Tunnelrestriktionskode (B)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P101
Særlige emballeringsbestemmelser
Bestemmelser om sammenpakning MP1
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V2
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV2 CV3 CV4
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S1