0305
BLITZLYSPULVER
1.3G, (C5000D)
Nettovægt i kg af det eksplosive stof

Data for UN 0305, BLITZLYSPULVER

UN-nummer 0305
Navn BLITZLYSPULVER
Comment
Klasse 1
Klassificering 1.3G
Emballagegruppe
Faresedler 1+6.1
Farenummer
Transportkategori 1
Tunnelrestriktionskode (C5000D)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P113
Særlige emballeringsbestemmelser PP49
Bestemmelser om sammenpakning MP20
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V2 V3
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV2 CV3
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S1