0303
AMMUNITION, RØG-, med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning, indeholdende ætsende stoffer
1.4G (8), (E)
Nettovægt i kg af det eksplosive stof

Data for UN 0303, AMMUNITION, RØG-, med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning, indeholdende ætsende stoffer

UN-nummer 0303
Navn AMMUNITION, RØG-, med eller uden sprængladning, udkasterladning eller drivladning, indeholdende ætsende stoffer
Comment
Klasse 1
Klassificering 1.4G
Emballagegruppe
Faresedler 1.4+8
Farenummer
Transportkategori 2
Tunnelrestriktionskode (E)
Særlige bestemmelser
Begrænsede mængder 0
Undtagne mængder E0
Emballeringsforskrifter P130 LP101
Særlige emballeringsbestemmelser PP67 L1
Bestemmelser om sammenpakning MP23
Anvisninger for UN-tanke og bulkcontainere
Særlige bestemmelser for UN-tanke og bulkcontainere
Tankkode for ADR-tank
Særlige bestemmelser for ADR-tank
Køretøj til transport i tank
Særlige bestemmelser for transport: Kolli V2
Særlige bestemmelser for transport: Bulk
Særlige bestemmelser for transport: Pålæsning, aflæsning og håndtering CV1 CV2 CV3
Særlige bestemmelser for transport: Transportens gennemførelse S1